BA Scholen

Exoneratie in stageovereenkomst

12 januari 2017

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde het rechtsgeldig en toegelaten dat een stagegever in een stageovereenkomst een beding van contractuele exoneratie inlast ter uitsluiting van zijn eigen aansprakelijkheid t.a.v. de stagiair.
(Luik 17 februari 2003, RGAR 2004, nr. 13.795)

Ongeval tijdens stage

12 januari 2017

Litiguard verleent bijstand/verdediging aan een bedrijf/stagemeester tegen de aanspraken van een leerling-stagiair die schade leed door een foute manipulatie van een zaagmachine.

Schommel stort in

12 januari 2017

Litiguard verleent bijstand/verdediging aan een school en een leerkracht tegen de claim van een leerling en ouders voor schade door een zware val van een schommel met ernstige handicap tot gevolg.

Val van turntoestel

12 januari 2017

Litiguard verleende met succes bijstand/verdediging aan een school tegen de claim van een leerling en ouders voor schade door een val van een turntoestel.