Brand & Ontploffing

12 januari 2017

Litiguard verleent bijstand aan bedrijven en verzekeraars in binnen- en buitenland bij schade door brand en/of ontploffing, waterschade, blikseminslag, hagel en/of storm:
– onderzoek naar de oorzaak;
– advies inzake risicoanalyse en preventie;
– management claim inclusief bijstand in schadebeperking;
– invordering schade t.a.v. aansprakelijke partij.

12 januari 2017

Advies aan een Amerikaans verzekeraar bij opstellen FLEXA polis voor Belgische markt.

12 januari 2017

Bijstand Belgisch verzekeraar bij afwikkeling schade na brand in hotel.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade Belgisch multinational afvalverwerkend bedrijf na zware explosie bij verwerking gevaarlijk chemisch afval.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade Belgisch multinational afvalverwerkend bedrijf bij explosie (vuurbal) in verbrandingsoven na fout leverancier afval.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade Frans multinational inzake mineralen door fout onderhoudswerken aan dak.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade winkelpand Nederlands bedrijf in kledij door waterbreuk.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade machinebreuk en brand Frans multinational inzake dakbedekking.

12 januari 2017

Bijstand bij claim schade bedrijf in handel in koffie en cacao door waterinfiltratie in warehouse.