Cijferberoepen

Ambtshalve aanslag is op zich geen schade

12 januari 2017

De rechtbank beschouwt de ambtshalve aanslag in het kader van de vennootschapsbelasting niet als een schade in hoofde van de klant die deze zou geleden hebben door de contractuele wanprestatie in hoofde van de cijferberoeper. De klant toont ook niet aan hoe groot het verschil is tussen de aanslag ingevolge een reguliere aangifte enerzijds en de ambtshalve aanslag anderzijds.
(Kh. Leuven (4e k) 1 september 2016)

Bewijs fout moet in concreto

12 januari 2017

Het voorleggen van een document van de Fod Financiën waaruit blijkt dat een boete werd opgelegd, volstaat niet ter bewijs van een fout van de cijferberoeper indien de reden van de boete hier niet in vermeld wordt. (Rb. Mechelen (Mb7 k) 24 november 2015)

Cijferberoeper moet kans krijgen gesprek met fiscus bij te wonen

12 januari 2017

Door het niet betrekken van de cijferberoeper bij de gesprekken met de fiscus heeft die niet de mogelijkheid gehad om zijn redenering (aangaande de verdeling van het vruchtgebruik) uiteen te zetten en – wie weet – de fiscus ervan te overtuigen.
(Kh. Antwerpen, afdeling Antwerpen (18e k) 3 maart 2016)

Cijferberoeper moet niet voortdurend continuïteit onderneming bewaken

12 januari 2017

De wet draagt de economische beroepsbeoefenaar niet op een systematisch en/of georganiseerd onderzoek te doen. Een economische beroepsbeoefenaar moet niet voortdurend de continu¥teit van de onderneming bewaken.
(Antwerpen (5e bis k) 8 september 2016)

Kennisgeving art. 10,5° WCO-wet kan mondeling

12 januari 2017

De kennisgeving op basis van artikel 10,5° WCO-Wet kan schriftelijk of mondeling gebeuren.
(Antwerpen (5e bis k) 8 september 2016)

Opdracht bewijzen

12 januari 2017

Zelfs indien de “verkoopovereenkomst aandelen” zou opgesteld zijn door de cijferberoeper dient de klant aan te tonen dat de cijferberoeper de opdracht had om ook de formaliteiten te vervullen zoals onder meer de kennisgeving van de aandelenoverdracht aan de vennootschap.
(Kh. Antwerpen, afdeling Hasselt, (7e bis k) 3 oktober 2016)

Passief vennootschap is geen schade aandeelhouders

12 januari 2017

Er is geen sprake van schade (ingevolge een fout van een cijferberoeper) wanneer men terugbetaling vordert van het volledige passief van het faillissement zonder aan te tonen dat men op één of andere wijze is aangesproken ter betaling van de schulden van de vennootschap.
(Antwerpen 31 maart 2016)

Rechtbank niet gebonden door tuchtrechtelijke beslissing

12 januari 2017

De tuchtrechtelijke beslissing van de uitvoerende kamer van het BIBF kan een inlichting uitmaken voor de rechtbank, hoewel de rechtbank niet gebonden is door de tussen te komen tuchtrechtelijke uitspraak en zelf tot een beoordeling zal dienen te komen.
(Kh. Antwerpen, afdeling Antwerpen (21e k) 4 oktober 2016)

Recht op ereloon prestaties

12 januari 2017

De klant kan niet alles willen: én vervangende schadevergoeding wegens fouten begaan door de cijferberoeper bij het uitvoeren van haar contractuele verbintenissen enerzijds, én terugbetaling van de aan deze laatste verschuldigde facturen voor diezelfde prestaties anderzijds.
(Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (2e k) 19 januari 2015)