Gerechtelijke mandaten

Buitencontractuele aansprakelijkheid na sluiting faillissement

12 januari 2017

Het vonnis van sluiting verleent aan de curator een volledige en algemene kwijting voor zijn beheer, zowel ten opzichte van de gefailleerde als ten aanzien van de schuldeisers. Een aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door de gefailleerde of de tot de sluitingsvergadering opgeroepen schuldeisers kan enkel worden ingesteld vóór het sluiten van faillissement.
(Antwerpen 19 oktober 2015, NjW 2016, afl. 345, 550)

Ontvankelijkheid – hoedanigheid

12 januari 2017

Het instellen van een vordering lastens de gerechtsmandataris qualitate qua, sluit een persoonlijke veroordeling op grond van art. 1382 BW uit.
(Kh. Dendermonde 28 november 2016, A/15/04435, onuitg.)

Verhaal op faillissementsboedel

12 januari 2017

Een vonnis dat de aansprakelijkheid van de faillissementscurator aanneemt en de curator veroordeelt in die hoedanigheid, kan enkel worden ten uitvoer gelegd tegen de boedel.
(Beslagr. Hasselt 4 maart 1997, RW 2002-03, nr. 17, p. 669)