Dierenartsen

Dekkingen hengst

12 januari 2017

Litiguard verleende met succes bijstand/verdediging aan een dierenkliniek voor de recuperatie van in beslag genomen dekkingen (meer dan 1000 strootjes sperma) van een Arabische volbloed hengst.

Inschakelen van zelfstandige dierenartsen/ uitvoeringsagenten

12 januari 2017

Uw praktijk schakelt in piekmomenten van drukte bevriende zelfstandige dierenartsen in.
De praktijk is en blijft in principe aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitvoeringsagenten die zij inschakelen. Volgens het principe van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagenten kunnen deze laatsten louter en alleen op buitencontractuele grond (art. 1382 BW) door de klant worden aangesproken indien:
– de fout van de uitvoeringsagent geen tekortkoming aan de contractuele verplichtingen uitmaakt;
– de fout van de uitvoeringsagent als een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht van deze laatste kan worden gezien en
– deze fout schade heeft veroorzaakt die te onderscheiden is van een slechts uitvoering van het contract.
Bvb voor schade door een foute diagnose en/of behandeling door de dienrenarts/uitvoeringsagent is en blijft uw praktijk aansprakelijk tegenover uw klant.
Bvb voor schade aan de stal veroorzaakt door de onzorgvuldigheid/fout van de dierenarts/uitvoeringsagent is uw praktijk niet aansprakelijk.