Fonds Medische Ongevallen

FMO

12 januari 2017

Het Fonds is bevoegd voor lichamelijke schade ondergaan door of bij een medisch ongeval na 2 april 2010.

Er zijn strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. De schade van het slachtoffer moet immers voldoende ernstig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding door het Fonds. Onder “ernstig” verstaat het Fonds:
– een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
– 6 maanden invalide;
– overlijden van patiënt;
– bijzonder ernstige verstoringen in de levensomstandigheden.

Een zaak indienen bij het Fonds is gratis.

http://www.fmo.fgov.be/nl/index.html