Internationaal recht

Aansprakelijkheid vervoerder: CMR en/of 1382 BW

12 januari 2017

Het Belgische Hof van Cassatie bracht definitief duidelijkheid in de discussie of de aansprakelijkheid van de vervoerder al dan niet uitsluitend binnen de CMR regelgeving is op te lossen (Cass. (verenigde kamers) AR C.12.0356.N, 23 januari 2014 (Tiense suikerraffinaderij, Allianz Belgium e.a. / De Dijcker, H.B.), Arr. Cass. 2014, afl. 1, 209, concl. VAN INGELGEM): het CMR-Verdrag voorziet niet in een uitputtende regeling voor de aansprakelijkheid van de vervoerder. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor andere dan de vervoerde zaken wordt niet door het CMR doch door het gemene toepasselijke nationale recht beheerst. Artikel 1382 BW biedt dus een (ruimere) verhaalmogelijkheid.

Brand supermarkt in Duitsland

12 januari 2017

In een zaak waarin een Duitse supermarkt door een brand werd vernield, staat Litiguard de cliënt bij in het onderzoek naar de oorzaak alsook in de in Duitsland gevoerde aansprakelijkheidsprocedure.
Vaak ontvangt men buitenlandse processtukken die men niet begrijpt. In Duitsland bestaat een strikt formele procedure van het “Mahnverfahren”. Op deze procedure dient snel gereageerd te worden. De schuldeiser hoeft zijn vordering immers, anders dan in een normale procedure, niet te motiveren. De gedaagde tegenpartij krijgt geen mogelijkheid tot een inhoudelijk verweer. Het Amtsgericht neemt bij wijze van spreken de opgaven van de schuldeiser als waarheid aan en stuurt, indien aan alle formele eisen is voldaan, over het algemeen binnen een tijdspanne van enkele weken, een gerechtelijke aanmaning (“Mahnbescheid”) aan de tegenpartij. Indien deze partij niet binnen de twee weken verzet aantekent, kan de eisende partij een “Vollstreckungsbescheid” aanvragen. Dit geldt dan als een voor voorlopig uitvoerbaar verklaard verstekvonnis.
Snel handelen is aldus de boodschap!

Distributieovereenkomsten

12 januari 2017

Litiguard stond verschillende Duitse bedrijven bij in het afhandelen van geschillen m.b.t. distributieovereenkomsten die o.a. een weerslag hadden op het Belgische grondgebied.

Due diligence M&A

12 januari 2017

Litiguard heeft reeds verschillende buitenlandse bedrijven bijgestaan in het kader van een acquisitie van een Belgische handelsactiviteit.

Internationale claims

12 januari 2017

Litiguard heeft verschillende claims behartigd voor Nederlandse bedrijven en hun verzekeraars m.b.t. bouw gerelateerde geschillen.

Paardenvlees in Europa

12 januari 2017

Litiguard was raadsman van een Nederlands bedrijf dat ten onrechte in opspraak kwam in het paardenvleesschandaal, wat optreden noodzakelijk maakte in Nederland, België, Ierland, Frankrijk, Spanje en het VK.

Recall onderdelen bussen VSA

12 januari 2017

Litiguard stond een verzekeraar bij betreffende een recall en aansprakelijkheidsvordering voor beweerde gebrekkige onderdelen van bussen in de VSA.

Redactie contracten

12 januari 2017

Litiguard heeft diverse Nederlandse bouwfirma’s bijgestaan bij de redactie van aannemingsvoorwaarden in overeenstemming met het Belgische recht.