Productaansprakelijkheid

Brand supermarkt in Duitsland

12 januari 2017

In een zaak waarin een Duitse supermarkt door een brand werd vernield, staat Litiguard de cliënt bij in het onderzoek naar de oorzaak alsook in de in Duitsland gevoerde aansprakelijkheidsprocedure. Een in Duitsland gevoerde expertise wijst een door de cliënte geproduceerde koeldisplay aan als oorzaak van de brand. De cliënte betwist dat haar product gebrekkig werd geleverd. Andere mogelijke oorzaken worden aangetoond alsmede interventies/werken aan het product door derden nà de levering.
Vaak ontvangt men buitenlandse processtukken die men niet begrijpt. In Duitsland bestaat een strikt formele procedure van het “Mahnverfahren”. Op deze procedure dient snel gereageerd te worden. De schuldeiser hoeft zijn vordering immers, anders dan in een normale procedure, niet te motiveren. De gedaagde tegenpartij krijgt geen mogelijkheid tot een inhoudelijk verweer. Het Amtsgericht neemt bij wijze van spreken de opgaven van de schuldeiser als waarheid aan en stuurt, indien aan alle formele eisen is voldaan, over het algemeen binnen een tijdspanne van enkele weken, een gerechtelijke aanmaning (“Mahnbescheid”) aan de tegenpartij. Indien deze partij niet binnen de twee weken verzet aantekent, kan de eisende partij een “Vollstreckungsbescheid” aanvragen. Dit geldt dan als een voor voorlopig uitvoerbaar verklaard verstekvonnis.
Snel handelen is aldus de boodschap!

Grondstoffen

12 januari 2017

Litiguard heeft reeds met succes verschillende grondstoffenleveranciers en producenten bijgestaan in het kader van claims op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.