Makelaars

Aansprakelijkheid makelaar bij stedenbouwkundige overtredingen

12 januari 2017

Een onroerend goed belast met verschillende stedenbouwkundige inbreuken werd verkocht zonder voldoende informatie aan de kopers omtrent deze inbreuken. De verkopers informeerden de kopers slechts (beperkt) over een stedenbouwkundige inbreuk i.v.m. de kelder, maar niet over de overige overtredingen waarmee het verkochte goed behept was. Bedrog in hoofde van de verkopers wordt door het Hof bewezen geacht en de koopovereenkomst wordt nietig verklaard. De kopers spraken eveneens de vastgoedmakelaar aan die in opdracht van de verkopers een koper voor het onroerend goed had gezocht. De kopers meenden dat de vastgoedmakelaar tekort was geschoten in zijn onderzoeks-, advies- en informatieverplichting, aangezien de makelaar had nagelaten hen in te lichten over de stedenbouwkundige overtredingen. Het Hof oordeelt echter dat er geen sprake is van een fout in hoofde van de vastgoedmakelaar. Hij had immers niet de opdracht gekregen om opzoekingen te doen, maar hij moest uitsluitend een koper zoeken. De makelaar kon daarom louter voortgaan op de informatie die hij van zijn opdrachtgevers, de verkopers, ontving.
(Antwerpen 28 april 2014, TBO 2014 p. 213)