Buitencontractuele aansprakelijkheid na sluiting faillissement

Het vonnis van sluiting verleent aan de curator een volledige en algemene kwijting voor zijn beheer, zowel ten opzichte van de gefailleerde als ten aanzien van de schuldeisers. Een aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door de gefailleerde of de tot de sluitingsvergadering opgeroepen schuldeisers kan enkel worden ingesteld vóór het sluiten van faillissement.
(Antwerpen 19 oktober 2015, NjW 2016, afl. 345, 550)

Share this Project

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *