Procesbevoegdheid VME vs. individuele mede-eigenaars

De procesbevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars ingevolge artikel 577-9, § 1, tweede lid BW m.b.t. de gemeenschappelijke delen is niet exclusief. Artikel 577-9, § 1, laatste lid BW kent aan de individuele mede-eigenaar procesbevoegdheid toe betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht. Onder kavel moet niet alleen het gebouwd privatief gedeelte worden begrepen, maar ook het onverdeeld aandeel dat daaraan beantwoordt (art. 577-3, 1e zin BW).
(Antwerpen (17e k) 19 november 2015, TBO 2016 p. 451)

Share this Project

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *