Litiguard biedt GDPR Kickstart oplossing voor zelfstandigen

01 maart 2018

Vaststelling: kleine organisaties/zelfstandigen vinden de bomen door het GDPR bos niet meer

Reëel risico: ieder verlies of diefstal van data (bvb. een verkeerd verstuurd e-mailbericht of het gebruik van een publiek WIFI-netwerk door een onvoldoende beveiligde telefoon) kan aanleiding geven tot meldingen – het niet tijdig antwoorden op vragen vanwege data-subjecten, bvb. ontslagen personeelsleden, cliënten, enz. kan aanleiding geven tot klachten en aansprakelijkheden – ieder contact met de privacy commissie kan (lees “zal”) aanleiding geven tot vragen rond de GDPR-implementatie status…

Feit: deadline is 25 mei 2018, uitstellen is dus geen oplossing, de enige verantwoorde beslissing voor bestuurders en managers (denk aan uw persoonlijke aansprakelijkheid) is nu starten met GDPR onboarding voor deze deadline

Oplossing:
Stap 1: GDPR kickstart voor 25 mei 2018

Tijdens een conference call of meeting van max. 2 u met een gespecialiseerd advocaat en een IT auditor, wordt een eerste audit uitgevoerd van uw data-situatie, waarna u per e-mail een bevestiging ontvangt van het gesprek (document 1 in uw GDPR-compliance), een aantal eerste tips en bijkomend een voorstel van verdere GDPR compliance/training vervolgtraject op uw maat.

U ontvangt tevens de toegang tot nuttige templates, tot de “GDPR as a service hulplijn” en tot een community platform.

Prijs stap 1 = 750,00 € + BTW

Stap 2: op maat en hands-on begeleiding en training van u en/of uw werknemers op afroepbasis en afhankelijk van uw specifieke noden (1 dag, 2 dagen, …)

o GDPR datastromen protection management

o GDPR opvolgingsregister

o GDPR klachten management

o …

Prijs stap 2 = 1.000,00 € + BTW per dag

Vraag uw afspraak voor de conference call of meeting op info@litiguard.eu

Bekijk meer berichten