Financieel & economisch strafrecht

Het laatste waarmee u als ondernemer geconfronteerd wil worden.

Ondernemen is risico’s nemen, dat wist u wel. Maar weet u ook dat u als ondernemer of bestuurder van een onderneming bij alles wat u doet ook het risico loopt op strafrechtelijke verantwoordelijkheid?

Het ondernemingsrecht voorziet inderdaad in een veelvoud aan strafbepalingen. Deze bestraffen bewuste overtredingen (wetens en willens iets doen wat verboden is), maar ook zeer vaak onbewuste overtredingen (nalaten om iets te doen wat men eigenlijk hoort te doen). Daarnaast kan u ook nog eens verantwoording verschuldigd zijn aan de strafrechter voor het gedrag van anderen, zoals werknemers of medebestuurders. Een “ik wist het niet” volstaat geenszins om u uit de problemen te helpen.

Onze expertise

Wij staan u als onderneming of bestuurder preventief bij. Bij een vervolging streven wij een zo positief mogelijke afloop na, zowel voor de verdachte of beklaagde, als voor l het slachtoffer of benadeelde partij.

In alle stadia van het onderzoek of de procedure verlenen wij bijstand bij verhoor door de politie of onderzoeksrechter, voor de onderzoeksgerechten (Raadkamer en KI), voor de correctionele rechtbanken en hoven van beroep, en voor het Hof van Cassatie.

Litiguard

Antwerp office

Tabakvest 52-54
2000 Antwerpen
F. +32 3 205 68 41

Brussels office

Louizalaan 367
1050 Brussel
F. +32 2 642 00 43

We zijn er voor u