Nieuws

Ondernemers opgelet: Vanaf 2025 kun je sneller aansprakelijk gesteld worden

2024/03/22
Litiguard specialist Dirk De Maeseneer licht de nieuwe aansprakelijkheidsregels toe.

In een steeds veranderend juridisch landschap in België staat er een significante wijziging op stapel die van groot belang is voor ondernemers in alle sectoren. Met de invoering van de nieuwe wetgeving over de buitencontractuele aansprakelijkheid (nieuwe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek), die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari 2025, ondergaan de regels rond buitencontractuele aansprakelijkheid een ingrijpende verandering. "Deze nieuwe wetgeving zal een diepgaande impact hebben op de manier waarop bedrijven hun juridische relaties beheren," legt Dirk De Maeseneer, partner bij Litiguard Law Firm, uit. Recent gaf Dirk een drukbezochte online lezing over deze materie: een teken dat veel ondernemers zich optimaal willen voorbereiden op de nakende veranderingen.


Wat verandert er precies?

"Tot nu toe was er een duidelijke regel: als er een contractuele afspraak bestond, dan had die afspraak altijd voorrang bij het afhandelen van schadeclaims. Maar vanaf 2025 verandert dit principe fundamenteel," legt Dirk De Maeseneer uit. De nieuwe wetgeving heft het samenloopverbod op. "Dit betekent dat je nu de keuze hebt om óf een claim in te dienen op basis van het contract, óf te kiezen voor een claim buiten het contract om, ook al bestaat er een contractuele relatie," vervolgt hij.


De impact op bestuurders en werknemers

Door deze nieuwe wetgeving verdwijnt onder meer de quasi-immuniteit waar bestuurders en werknemers voorheen op konden rekenen. "Bestuurders en werknemers genoten tot voor kort een vorm van bescherming tegen bepaalde juridische claims. Met de nieuwe wetgeving wordt het eenvoudiger om hen direct aansprakelijk te stellen voor schade veroorzaakt door hun acties, ook binnen de scope van hun functie," verklaart Dirk.


Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Het is belangrijk om uw contracten te herzien en te zorgen dat deze up-to-date zijn met de nieuwe wetgeving.

Kan ik nog steeds beschermd worden tegen vorderingen?

Ja, maar het vereist nauwkeurige contractuele afspraken en wellicht een herziening van bestaande overeenkomsten.

Wat zijn de eerste stappen die ik moet nemen?

Begin met het beoordelen van uw huidige contractuele relaties en overleg met een juridisch adviseur over de mogelijke impact van het nieuwe Boek 6 op uw situatie.


Speciale aandacht voor hulppersonen

"Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving is de focus op hulppersonen binnen de contractketen. Waar zij voorheen konden rekenen op een vorm van bescherming, maakt de nieuwe wet iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van een contract potentieel aansprakelijk voor schade," benadrukt Dirk. Dit benadrukt het belang van heldere afspraken en zorgvuldigheid in elke zakelijke transactie.


Het belang van nauwkeurige contracten

"Ondanks de veranderde regels blijft het cruciaal om contracten zorgvuldig na te leven. Specifieke wetgeving en clausules binnen contracten behouden hun voorrang," herinnert Dirk ons. De overgang naar de nieuwe wetgeving brengt ook vragen met zich mee over de omgang met bestaande contracten en geschillen.


Een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid

"De introductie van het nieuwe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek markeert een belangrijk moment voor het Belgische rechtssysteem. Het biedt zowel kansen als uitdagingen voor iedereen in het bedrijfsleven," concludeert Dirk. Voorbereid zijn op deze veranderingen is essentieel.

Meer weten?  Contacteer Dirk De Maeseneer via +32 495 50 54 17 of via mail: ddm@litiguard.eu

Antwerp office

Tabakvest 52-54
2000 Antwerpen
F. +32 3 205 68 41

Brussels office

Louizalaan 367
1050 Brussel
F. +32 2 642 00 43

We zijn er voor u